ثبت شکایات

open image

👈انتقاد، امری پیچیده، مهم و ضروری است. یکی از محرکه های پیشرفت هر کسب و کاری انتقاد سازنده است.👉

انتقاد سازنده وسیله‌ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن.

به نظر شما در وب سایت ما جای چه محصول و خدماتی خالیست؟🤔

ممکن است کالایی خریده باشید و با آن مساله داشته باشید و یا خدمات ما با استانداردهای ذهنی شما نابرابری داشته باشد.😔

قطعا که در جهان هیچ چیز کامل نیست، باید این را به یاد داشت که در بازارهای رقابتی نابرابر ، برنده کسی است که علاوه بر کیفیت و خدمات متمایز بتواند با شنیدن انتقادات سازنده و رفع آنها ، موانع را از سر راه بردارد و بدین صورت رضایت مشتری را جلب نماید.😊

تیم دارینا زعفران این قسمت را طراحی کرده است تا اگر برای موارد بالا سخنی دارید از طریق فرم ذیل  با ما در میان بگذارید.

 

[Form id=”6″]