زعفران دسته

👈 اصلی‌ترین و پایه‌ای ترین نوع زعفران می باشد.👉

از کنار هم چیده شدن و خشک شدن تمامی یک رشته زعفران (شامل کلاله و خامه) به‌دست می‌آید.

بخش خامه معمولا ۳ تا ۵ میلیمتر بوده و بسته به کیفیت زعفران، بخش کلاله می‌تواند از آن بلندتر یا کوتاه‌تر باشد.

👈کلاله ی زعفران دسته هر چقدر بلند تر و درشت تر باشد قیمت آن اقزایش میابد.😉

زعفران دسته

 

چینش رشته‌ها بر روی هم یا به حالت یک‌سویه و یا دوسویه می‌باشد.

چینش یک‌سویه، کلاله‌ها روی یکدیگر و خامه‌ها نیز بر روی هم قرار می‌گیرند.

چینش دو سویه، کلاله‌ها در دو طرف و خامه در وسط قرار می‌گیرد. در حالت دوم چون بخش زرد رنگ در وسط قرار می‌گیرد، کلاله جلب توجه بیشتری دارد.

💪قدرت رنگ دهی زعفران دسته بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ واحد می‌باشد.💪

به دلیل وجود خامه(ریشه سفید رنگ ) ، تقلب در این نوع زعفران به صفر می رسد.😊

💰برای مصارف خانگی این نوع زعفران صرفه ی اقتصادی بیشتری دارد.💰

از آنجا که دسته‌بندی رشته زعفران معمولا توسط بانوان انجام می‌شود، به زعفران دسته، زعفران دخترپیچ یا دسته دخترپیچ نیز می‌گویند.

 

 
زعفران دسته
زعفران دسته

این زعفران در سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان👈 زعفران درجه ۴ 👉شناخته می‌شود و در خارج کشور به عنوانBunch (دسته ای) یا Red & White شناخته می‌شود.

X