زعفران سرگل

👈 یکی از رایج ترین زعفران های موجود در بازار است.👉

 در ظروف کوچک از نیم گرمی شروع شده و تقریبا تا ۱ مثقالی به فروش می رسد.

نام های دیگر زعفران سرگل چیست ؟

  • زعفران سرگل

  • زعفران سر قلم

  • زعفران رشته ای بریده

  • زعفران سرریشه

  • زعفران ممتاز

  • َsaffron coupe

  •  saffron All Red