برچسبپیاز زعفران

فرآوری ، کنترل کیفیت و استانداردهای زعفران با رویکرد ارگانیک [ عکس و متن ]

فرآوری ، کنترل کیفیت و استانداردهای زعفران با رویکرد ارگانیک [ عکس و متن ] به همت جمعیت ایرانی علوم زعفران  و انجمن ارگانیک ایران کارگاهی با محوریت ” فرآوری ، کنترل کیفیت و استانداردهای زعفران با رویکرد ارگانیک ” طی یک روز در تاریخ دهم آبانماه یک هزار و سیصد و نود هفت اجرا گردید . با دارینا زعفران همراه باشید…😊👇🌷

Continue Reading